گروهبندی محصولات

Saucepan Stand (Warmer)
Packing in Karton : 48 Pcs
Code :121002
زیرقابلمه وارمر دار
تعداد در کارتن : 48 عدد
کد کالا : 1121002
Saucepan Stand (Star Shape)
Packing in Karton : 160 Pcs
Code :121001
زیر قابلمه ستاره
تعداد در کارتن : 160 عدد
کد کالا : 121001
Bathroom Implements (Sinus)
Packing in Karton : 32Pcs
Code :107003
سرویس حمام (سینوسی)
تعداد در کارتن : 32 عدد
کد کالا : 107003
Bathroom Implements ( Taj )
Packing in Karton : 20 Pcs
Code :107001
سرویس حمام (تاج)
تعداد در کارتن : 20 عدد
کد کالا : 107001
Bathroom Implements (Heart)
Packing in Karton : 16 Pcs
Code :107002
سرویس حمام (قلب)
تعداد در کارتن : 16 عدد
کد کالا : 107002
Spoon Holder (Adel)
Packing in Karton : 80 Pcs
Code :105001
جا قاشقی (عادل)
تعداد در کارتن : 80 عدد
کد کالا : 105001
Spoon Pad (Crystal)
Packing in Karton : 100 Pcs
Code :103001
زیر قاشقی (بلور)
تعداد در کارتن : 100 عدد
کد کالا : 103001
Scarf Rack (PVC)
Packing in Karton : 72 Pcs
Code :128009001
شال آویز PVC عادل
تعداد در کارتن : 72 عدد
کد کالا : 128009001
Scarf Rack (Steel)
Packing in Karton : 40 Pcs
Code :108001
شال آویز استیل روکش PVC
تعداد در کارتن : 40 عدد
کد کالا : 108001
Door Mat (Zigzag)
Packing in Karton : 40 Pcs
Code : 106004
درب آویز زیگزاگ
تعداد در کارتن : 40 عدد
کد کالا : 106004
Door Mat (Moj)
Packing in Karton : 36 Pcs
Code :106001
درب آویز موج
تعداد در کارتن : 36 عدد
کد کالا : 106001

 

Cup and Soucer Stand Holder (Adel)
Packing in Karton : 64 Pcs
Code :125001
پایه فنجان و نعلبکی (عادل)
تعداد در کارتن : 64 عدد
کد کالا : 125001
Cup and Soucer Stand Holder (Tree)
Packing in Karton : 40 Pcs
Code :125002
پایه فنجان و نعلبکی درختی
تعداد در کارتن : 40 عدد
کد کالا : 125002
Glass Holder (Plat Form)
Packing in Karton : 96 Pcs
Code :104001
جا لیوانی رومیزی
تعداد در کارتن : 96 عدد
کد کالا : 104001
Glass Holder (Suspension)
Packing in Karton : 100 Pcs
Code :104002
جا لیوانی آویز ( آبچکان)
تعداد در کارتن : 100 عدد
کد کالا : 104002
Scouch Spot (Chariot)
Packing in Karton : 100 Pcs
Code : 114001
جای اسکاچی ارابه
تعداد در کارتن : 100 عدد
کد کالا : 114001
Tissue Holder (wood)
Packing in Karton : 40 Pcs
Code : 111001
جا دستمال رول (چوب)
تعداد در کارتن : 40 عدد
کد کالا : 111001
Sugar Cracker scissors
Packing in Karton : 28 Pcs
Code :101001
قیچی قند شکن
تعداد در کارتن : 28 عدد
کد کالا : 101001
Tissue Holder (X)
Packing in Karton : 150 Pcs
Code :111002
جا دستمال رول ( ایکس)
تعداد در کارتن : 150 عدد
کد کالا : 111002
Two Floor Potato and onion Container (Drawer)
Packing in Karton : 6 Pcs
Code :129005
جای سیب زمینی و پیاز دو طبقه کشو دار
تعداد در کارتن : 6 عدد
کد کالا : 129005
شروعقبلی123بعدیپایان
صفحه1 از3

جستجو در سایت

با ما همراه باشید در

کاتالوگ

فارسی  | English